Veterinární ambulance

MVDr.Milan Decker

 

Kontakt, adresa

HD,ED,OCD ramene Švýcarských sal. plemen

Články, zajímavosti

HD Pyrenejských   plemen

HD Molosovitých   plemen

HD a ED Retrieverů

HD Německých křepeláků

HD Kníračů

HD  Kavkazských pasteveckých a Moskevských strážních psů

 

 

Prázdné tiskopisy ke stažení - HD protokol    ED protokol     SA protokol    OCD rameních kloubů protokol 

SA a DKK Boxerů

 

 


odkaz na stránky : www.krchleby.cz

    www.vetclub.cz    www.boxerklub.cz    www.moloss.cz   

                            www.pyrklub.cz   www.kchk.cz    www.kraop.wz.cz                                        Stránky Tomíka

stránky Aničky:  http://www.alisaamajk.estranky.cz

Aktualizováno 30.5.2017

http://pocitadlo.zeal.cz/cgi-bin/wc/-z/-d/5/-c/16/decker/-f/FFFFFF/-b/000000