Standardizace analýzy rtg snímků na HD u psů – objektivizace subjektivního posuzování

 

      Vzhledem k tomu, že rtg snímek k posouzení HD je vnímán analogově – lineárně a je nutné ho zatřídit do diskrétní - digitální podoby 5 stupňů (FCI klasifikace A-E) vznikají tím rozdíly při posuzování. To vede k tomu uvést do praxe systém posuzování, který by byl poněkud objektivnější a při tom zachoval pětistupňové hodnocení v zájmu udržení kontinuity dřívějších výsledků hodnocení. Právě tímto se zabýval M.Flückiger, jehož název článku jsem ve volném překladu použil taktéž (Kleintierpraxis 1993, 38, p. 693-702)

      Princip spočívá v hodnocení 6 parametrů (viz Tabulka parametrů) vycházející z rentgenologicky viditelných anatomických nálezů na hlavici a krčku stehenní kosti a jamky i jejich vzájemné polohy – pozici. Tyto nálezy jsou pak u každého z těchto parametrů popsány 6 stupňovou klasifikací – body. Po sečtení bodového hodnocení je v druhé tabulce (Bodový klíč) stanoven stupeň podle FCI. Tímto dochází ke kroku objektivizace neboť snahou tohoto systému je potlačit asi vždy přítomnou afinitu posuzovatele k jednomu parametru a podle toho stanovit konečný výsledek, který je pak tímto zkreslen obvzláště pokud pokud rtg snímek sebou nese chybu v provedení, ať už projekční či expozičně-technickou.

 

Tabulka parametrů

 

Norbergův úhel

Kloubní štěrbina (JS)

Pozice FHC/DAE

s posouzenín JS

 

 

CAE

 

CSAB

Hlavice (H)

Krček (N)

Morganova

linie

Bodové

hodnocení

 

 

>/= 105

 

 

 

FHC mediálně od

DAE (>2mm)

JS kongruentní

 

Paraleleně

s hlavicí femuru

 

Tenký

Pravidelný

H: kulatá

     Hladká

N: Dobře     ohraničitelný

 

Neviditelná

 

0

>/= 105 s lehce

rozšířeným JS,

nebo >105 se

kongruentním JS

FHC mediálně od

DAE (1-2mm),

JS je minimálně

divergentní

 

 

Pravidelný

H: kulatá

N: hůře

ohraničitelný

cylindrický

 

Náznakově

 

1

 

>/= 100

 

 

FHC je v super  -impozici s DAE

JS je lehce

divergentní

Lehce zploštělý

nebo střední

exostózy

Lehce ztluštělý

laterálně,

ztenčující se

mediálně

H: lehce

     zploštělá

N: lehké

     exostózy

Tenký

lineární

výrustek

do 1mm

 

2

 

>/= 90

 

 

FHC laterálně od

DAE (1-5mm)

JS je středně

divergentní

Zploštělý,

Střední exostózy

Dvojitý okraj

Více  ztluštělý laterálně

ztenčující se

mediálně

H: středně

     zploštělá

N: střední

     exostózy

Dobře

rozeznatelná

linie

do 3mm

 

3

 

>/= 80

 

 

FHC laterálně od

DAE (6-10mm)

JS velmi

divergentní

Velmi zploštělý

Střední exostózy

Velmi ztluštělý

laterálně

mediálně téměř

nezřetelný

H: velmi

     zploštělá

N: velké

     exostózy

Široká

nepravidelná

exostóza

> 3mm

 

4

 

< 80

 

 

FHC laterálně od

DAE (>10mm)

nebo luxace

 

DAE chybí

acetabulum je

těžce

deformováno

Nemožné

diferencovat

H: těžká

    deformace

N: masivní

     exostózy

Široká

Exostóza i

v super

impozici

 

5

Body:

 

 

 

Body:

 

Body:

 

Body:

 

Body:

 

Body:

 

Celkově:

Vysvětlivky: JS-Joint space, FHC-Femoral Head Centre, DAE-Dorsal acetabular edge, CAE-Craniolateral acetabular edge, CSAB-Cranial Subchondral acetabular Bone, H-Head, N-Neck

 

      Parametr 1: Norbergův úhel, jako jediný exaktně měřitelný parametr za předpokladu správně polohovaného snímku. Mnoho posledních studiíí potvrzuje vysoký stupeň korelace mezi Norbergovým úhlem a budoucím vznikem artrózy. U některých psů však při zachování ostatních parametrů kloubů zcela bez patologických změn může být úhel poněkud menší než 105  a přesto se tedy nejedná o dysplazii, jak i podle tohoto klíče vychází.

 

Bodový klíč

Celkem

Bodů

Stupeň HD  podle FCI

 0 – 2

A

0

Normální

3 – 6

B

1

Hraniční

7 – 12

C

2

Lehký

13 – 18

D

3

Střední

>18

E

4

Těžký

      Parametr 2: Pozice středu hlavice femuru FHC a horního okraje (lemu) kyčelní jamky DAE – tento parametr je také velmi objektivní, neboť je možné ho dobře kvantifikovat.

 

      Parametr 3: Tvar kraniolaterálního okraje jamky CAE a podává informaci o subluxaci hlavice femuru – indikátor instability

 

      Parametr 4: Popisuje rtg vzhled a strukturu subchondrální kosti kraniálního okraje jamky. Subchondrální kost reaguje na poškození chrupavky (zvýšeným tlakem, způsobeným nestabilitou a subluxačními ataky hlavice) ztluštěním – zvýšenou radiodenzitou, která je tím větší, čím je vyšší degenerace chrupavky v příslušném místě.

 

      Parametr 5: Změny na hlavici H potažmo krčku N jsou jak v tvarových odchýleních tak v projevu exostóz, zde je možno zařadit projev tkzv. meduzy linie (na kraniomediálním okraji hlavice femuru, úpon kloubního pouzdra).

 

      Parametr 6: Popisuje vertikálně běžící lineární radiodenzitu při extenzní poloze na krčku (kaudolaterální okraj krčku, úpon kloubního pouzdra) – Morganovu linii.

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                 MVDr.Milan Decker

                                                                                 +420728665140  veterina@decker.cz