Ještě trocha teorie úvodem aneb " proč mám postupovat složitá vyšetření svého miláčka ? "

Na populaci jedinců v jejich životě jako druhu, který v sobě nese variabilní genetickou informaci danou vždy aktuálním stavem žijících jedinců působí takzvaný selekční tlak -  to je výběr rodičovských párů vedoucí k vzniku potomků. Tento výběr je dán jejich samotným chováním a získanými vlastnostmi, které umožní jejich prosazení v daných podmínkách života. Zatímco ve volné přírodě je tento selekční tlak poměrně velký, je přirozený a klade obrovské nároky na  jedince, který se pak svým prosazením postará o druhovou kontinuitu, tak v případě umělého chovu zvířat lidmi tento přirozený výběr není možný a je takzvaně umělý, závisí  na rozhodnutí člověka, který svými zásahy a umem je schopen vytvořit rodičovské páry i z jedinců, kteří nesou genetické postižení, pro které by jinak toto bylo vyloučené. K tomu přistupuje i leckdy omezený počet jedinců určitého plemene v dosahu. Vzhledem  k tomuto vznikla potřeba chov druhu určitého plemene (v tomto případě myšleno výběr rodičovských jedinců) nějakým rozumným způsobem řídit, takzvaně šlechtit. To znamená stanovit určitý exterierový a pracovní standard (cílové vlastnosti , které má člověk jako záměr dosáhnout). Zkušenostmi a zdravým rozumem si pak chovatelé uvědomili, že prvotní  podmínkou úspěšného chovu je zdraví chovaných jedinců. Na první pohled jednoduchá věc však má svá skrytá úskalí. Chovatel  vytvoří rodičovský pár zdravých jediců a ejhle, jejich potomci jsou nemocní. Je to často proto, že vybraní jedinci sice vypadali zdravě (takzvaně fenotypicky, tj. svým projevem - expresí svých genů), ale nesli ve své předané genetické informaci poruchu - určitou genetickou  zátěž. Proto vznikla potřeba tyto vady (geneticku zátěž) nějak odhalit - to odhalení  zase nese určité úskalí, ne  vždy je možné až do největší hloubky - to znamená přímé zjiště ní a identifikace špatné genetické informace - takzvaně vadného genu. Až v poslední době, rozvojem molekulární biologie, se nám tyto možnosti nabízejí - tj. přímé zjištění genetické informace odpovědné za vznik vady - fenotypický projev nemoci.
U většiny ortopedických  vývojových vad na jejich vznik přispívá více genů dohromady, není tedy zatím možné provádět tato odhalení rozborem DNA, zároveň tato onemocnění často unikají možnostem zběžného pohledu a vyšetření, proto zde nastupují další nástroje pro jejich odhalení - jedná se pak již o medicínské metody a přístroje, které jsou schopné v odhalení skryté vady jít dále než smysly člověka.
Další články


Příprava a vlastní provedení rtg vyšetření  aneb  " co budu muset já a můj miláček podstoupit pro úspěšné zvládnutí vyšetření ? "

    *    Vyšetření trvá okolo 30 až 40 minut, je tedy nutné se u nás telefonicky objednat, v případě naší aktuální nedostupnosti zašlete sms případně email s uvedením Vašeho telefonního čísla, ozveme se Vám sami.
    *    Vyšetření by měli podstupovat jedinci, nemající aktuálně nějaký horečnatý stav, případně jinak oslabení.
    *    Vzhledem k tomu že většina rtg vyšetření je prováděna v zklidnění za pomoci léků, je potřeba pro předejití možných komplikací nedávat potravu minimálně 12 h předem, to je vhodné i z hlediska k Vámi prováděné přepravě (tuto sedaci po skončení opět léky přerušujeme, tak, že vyšetřovaný pes je schopen sám odejít, není nutno ho přenášet).
    *    Snažte se dostavit v předem domluveném termínu, je možné, že ne vždy Vás z provozních důvodů můžeme přijmout v přesně domluvenou dobu, ale naopak pokud se nebudete moci včas dostavit, kontaktujte nás, zda to bude v uvedený den vůbec možné (právě z provozních důvodů, je možné, že v dobu Vašeho pozdního příjezdu je objednán někdo jiný, případně již bychom to nestihli vůbec) – díky za pochopení, na druhou stranu každopádně se neostýchejte nám oznámit, že jste se dostavili, uděláme všechno proto, abychom přijali k vyšetření Vašeho jedince co nejdříve, jak to bude možné.
    *    Dle pravidel provádění rtg k oficielnímu vyšetřeníje nutno předložit originál Průkaz původu vyšetřovaného jedince, nezapomeňte tento vzít sebou !
    *    Pro návštěvu u nás platí všeobecná doporučení - Prosba
 Kontaktní informace       Kde nás najdete        Kdy nás najdete        RTG ortopedických vad       Vyhodnocení jedinci

 

Veterinární ambulance Krchleby+420728665140, +420607530860, veterina@decker.cz